Trwają już przygotowania akcji Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu. Będzie to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla osób, które są wrażliwe środowiskowo, ale dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Akcja zwróci uwagę mieszkańców na konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Polsce. Nie każdy wie, że zgodnie z normami unijnymi, powinniśmy co roku zbierać minimum 4 kg takich odpadów, a udaje się odzyskać jedynie 1,8 kg. To zdecydowanie za mało. Góry odpadów stale rosną. 

Statystyki podają, że każdy Polak urodzony w 2006 wytworzy w ciągu życia około 3,5 tony elektroodpadów. Biorąc pod uwagę, że w naszym kraju mieszka ponad 38 milionów ludzi… można sobie wyobrazić, jak duże jest zagrożenie. W zakładach przetwarzania można odzyskać bardzo wiele substancji, takich jak złoto, srebro, miedź, rtęć, szkodliwy freon i inne, z których to substancji powstaną nowe przedmioty. Porzucone w lesie natomiast powodują groźne zmiany w organizmach żywych, prowadzące do mutacji, zmian genetycznych zwierząt a także obumierania roślin. 

Celem akcji jest więc nie tylko zbiórka odpadów, ale zmiana postawy i edukacja społeczeństwa. 
Już we wrześniu mieszkańcy Wrocławia będą mogli zwiedzić wystawę edukacyjną z grafikami i obrazowymi planszami, która zagości na rynku. Wszystkie lokalne szkoły będą zaproszone do wyjątkowego konkursu z nagrodami, gdzie dodatkowym atutem będzie możliwość spaceru po mieście. Konkurs będzie miał bowiem formę „gry miejskiej” – mini podchodów, które są tak lubiane przez młodzież w wieku szkolnym. A przecież nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza – niezależnie od wieku. Organizatorzy szykują też pewną niespodziankę, która z pewnością poruszy wyobraźnię mieszkańców i pokaże z jak poważnym problemem się borykamy. 
Kulminacyjną częścią programu będzie zbiórka zużytego sprzętu w 6 punktach Wrocławia, blisko domów mieszkańców, w pobliżu największych osiedli. 
Ramowy harmonogram akcji:
13 września – otwarcie wystawy edukacyjnej na wrocławskim Rynku 
17 września – 5 października – konkurs dla szkół w formie „gry miejskiej”
29 września (sobota) – zbiórka zużytego sprzętu w 6 punktach miasta:
1. Osiedle Biskupin – ul. Wróblewskiego 9
2. Osiedle Biskupin – ul. Mianowskiego (skrzyżowanie z al. Kochanowaskiego)
3. Osiedle Oporów – początek al. Piastów (przy przystanku autobusowym)
4. Osiedle Jerzmanowo – ul. Jerzmanowska 102
5. Osiedle Maślice – ul. Suwalska 5
6. Osiedle Muchobór Mały – ul. Szkocka 35 (parking przy kościele)
11 października – zebranie wyników konkursu i zbiórki, obrady jury
18 października – uroczyste podsumowanie wyników akcji, wybór najlepszego zespołu konkursowego, wręczenie nagród.
Organizatorzy:
Akcję zorganizują: Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektroniczego S.A. zajmująca się, miedzy innymi, realizacją akcji ekologicznych połączonych ze zbiórkami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz FagorMastercook S.A. z Wrocławia – firma produkująca i wprowadzająca na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD).
Akcja organizowana jest przy wsparciu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Organizatorzy akcji są partnerem realizowanego w Urzędzie Miejskim Wrocławia projektu edukacyjnego „segreguj.wroc.pl”,  wszelkie informacje dotyczące przebiegu i organizacji akcji będą zamieszczane na stronie  www.eko-fani.pl/wde

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj