Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy pomocowe dla inwestycji w wytwarzanie biopaliw oraz budowę i modernizację systemów dystrybucji gazu ziemnego – poinformował „Puls Biznesu”.

W ramach działania 9.5 wspierane będą inwestycje w zakresie budowy zakładu bądź instalacji do produkcji biokomponentów lub budowy instalacji do produkcji biogazu. Natomiast przedmiotem dofinansowania z działania 10.2 będzie budowa sieci dystrybucji gazu lub ich modernizacja oraz zakup lub budowa urządzeń i obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.

W ramach działania 10.3 firmy będą mogły uzyskać dotację na budowę zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii lub biopaliw ze źródeł odnawialnych.

źródło: Puls Biznesu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj