Wspierane będą tylko najlepiej przygotowane projekty oczyszczania ścieków, dające najlepsze efekty ekologiczne i ekonomiczne – zadeklarował wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Gawłowski odpowiadał na pytania posłów o aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przypomniał, że stworzony w 2003 r. program powstał w wyniku traktatu akcesyjnego i wejścia naszego kraju do UE. W traktacie uzyskaliśmy okres przejściowy na dostosowanie kraju do unijnych norm oczyszczania ścieków do 2015 r. – Te zobowiązania obowiązują i zgodnie z prawem co dwa lata program musi być aktualizowany – podkreślił.

Program w pierwotnej wersji – z grudnia 2003 r. – zakładał powstanie rozbudowę lub modernizację prawie 1200 oczyszczalni ścieków w 168 aglomeracjach i powstanie ok. 21 tys. km sieci kanalizacyjnej kosztem 25 mld zł. Program jest aktualizowany co dwa lata. Przy poprzedniej aktualizacji okazało się, że koszty z 25 mld wzrosły do ok. 42-43 mld zł – podał wiceminister.

Gawłowski przypomniał, że z programu Infrastruktura i Środowisko można uzyskać 2,1 mld euro, co z wkładem własnym oznacza 3,5 mld euro. – Mamy za mało pieniędzy na realizację wszystkich zadań i nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia wszystkim. Dlatego będziemy wspierać projekty najlepiej przygotowane i dające najlepsze efekty ekologiczne i ekonomiczne – powiedział.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj