Sejm znowelizował we wtorek ustawę o odnawialnych źródłach energii. Przyjęte przepisy przesuwają z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie części przepisów ustawy o OZE, dotyczących m.in. uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Sejmu, zmiany mają na celu przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój.

Czytaj także >>> Branża: opóźnienia w ustawie o OZE nie zatrzymają rewolucji fotowoltaicznej w Polsce

Nowelizacja ma pozwolić także na przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe 6 miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE.

Przyjęta we wtorek ustawa uwzględnia również nowelizację ustawy o działach administracji rządowej z 19 listopada 2015 r. W tym celu zmienia podmiot wydający przepisy wykonawcze do ustawy o OZE – ma nim być minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. Teraz nowelizacja trafi do rozpatrzenia w Senacie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej