Sztuczna nerka dla środowiska, system lamp solarnych czy termiczne utylizacje niskokalorycznych gazów odpadowych to niektóre z 21 najnowszych technologii zakwalifikowanych do Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo.

Ich autorzy –  19 polskich firm, otrzymali z rąk ministra środowiska, Andrzeja Kraszewskiego specjalne certyfikaty. Uroczystość miała miejsce 21 kwietnia  w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawione przez firmy technologie pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy  geotermii.

– Technologie, jakie oferują firmy otrzymujące certyfikaty GreenEvo, mają szanse na międzynarodowy sukces – podkreślał podczas spotkania w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego minister Kraszewski. – Ich promocja na rynkach zagranicznych jest priorytetem resortu   środowiska. Technologie są bowiem podstawowym narzędziem służącym walce ze zmianami klimatu, lepszemu bardziej ekologicznemu wytwarzaniu energii, efektywniejszemu oczyszczaniu ścieków czy lepszej gospodarce odpadami. Dlatego też technologie te musimy wspierać kontynuując idee profesora Macieja Nowickiego, mojego poprzednika na stanowisku Ministra Środowiska.

Technologie często zaskakują, nie tylko skutecznością działania, ale także  swoją nazwą. Najnowszy projekt POLIMAT EKO Sp. z o. o. – sztuczna nerka dla środowiska służy rekultywacji zbiorników wodnych i w efekcie wpływa na poprawę stanu wód. Jak mówi prezes firmy  Janusz Sztramski tego typu urządzenia działają już przy dwóch polskich jeziorach Parnowskim i Starodworskim.  Wkrótce poznamy efekty działania nerki, na pierwszym z nich, w którym woda jest oczyszczana i dodatkowo napowietrzana. Kończą się bowiem, trwające od września ubiegłego roku, badania wody. Z kolei jezioro Starodworskie w województwie warmińsko-mazurskim, z powodu dużego zasiarczenia przygotowywane jest właśnie do odgazowywania. Także w tym przypadku wykorzystane będą możliwości sztucznej nerki.

Wsparcie, jakie otrzymują firmy biorące udział w programie to m.in.  intensywne wsparcie w procesie ekspansji na rynki zagraniczne (umożliwienie oraz usprawnienie współpracy z instytucjami rządowymi na całym świecie, pomoc w znalezieniu partnerów zagranicznych) czy możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także licznych seminariach i  konferencjach (szansa na nawiązywanie kontaktów handlowych, zyskanie oraz poszerzenie wiedzy na temat rynków zagranicznych, zapoznanie się ze specyfiką organizacyjno-prawną funkcjonowania międzynarodowych rynków).

Firmy mogą także skorzystać z wszelkich form wsparcia dostępnych dla producentów rozwiązań ekologicznych (zapoznanie uczestników z bogatą ofertą instrumentów wsparcia przygotowaną przez administrację publiczną, wsparcie w zakresie spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich procedur).

GreenEvo oferuje im  także szeroką ofertę szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce, prezentację technologii w katalogu „GreenEvo – Liderzy polskich zielonych technologii”,  przygotowanie dla firm-laureatów profesjonalnych filmów informacyjnych prezentujących technologię (dostępne w różnych wersjach językowych) i  stałe indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj