Kolejne pojemniki na segregowane śmieci trafią do mieszkańców stolicy. 328 pojemników ustawionych zostanie w najbliższych dniach na warszawskich osiedlach.

Obowiązujący od początku września „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawy” obliguje mieszkańców do segregowania odpadów, a firmy wywozowe do ich selektywnego odbierania. Można to robić przy pomocy pojemników lub worków na surowce wtórne. Mieszkańcy osiedli mają możliwość segregacji w systemie dwu- lub wielopojemnikowym.

Zarząd Oczyszczania Miasta wspomaga gospodarowanie odpadami w stolicy m.in. poprzez użyczanie pojemników firmom odbierającym śmieci, np. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania, firmie Remondis, Trans-Formers, Sita Polska, AG-Complex oraz Byś. W najbliższym czasie 328 pojemników z rezerwy eksploatacyjnej ZOM stanie przy kolejnych altankach śmietnikowych. Trafią one na te osiedla, których mieszkańcy chcą segregować śmieci. Takie zapotrzebowanie administracje zgłaszają firmom z którymi mają podpisane umowy na wywóz odpadów. 

W ostatnich miesiącach ogólna liczba pojemników zwiększyła się w stolicy z ok. 4 tys. do ok. 5 tys. Od 3 lat ZOM pożycza firmom do bezpłatnej eksploatacji ok. 2,5 tys. pojemników na surowce wtórne. Kolejne 2,5 tys. stanowi własność firm.


Na 10 mln ton śmieci wyprodukowanych przez Polaków w ubiegłym roku, 700 tys. ton należy do warszawiaków. Wynika z tego, że mieszkańcy stolicy wytworzyli 7% ogólnej ilości śmieci, choć stanowią 4,4% ludności kraju. O ile statystyczny Polak wynosi na śmietnik rocznie 256 kg odpadów, o tyle warszawiak produkuje ich nawet o 64 kg więcej. W stolicy odzyskujemy ok.2% odpadów surowcowych, a możliwy jest odzysk nawet do ok. 50%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj