Prezesi pięciu WFOŚiGW w Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze podpisali wspólną deklarację popierającą inicjatywę opracowania wspólnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

Wspólna Deklaracja
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Poznaniu, Szczecinie,
Wrocławiu i Zielonej Górze
przyjęta w Poznaniu, 23 listopada 2010 r.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze deklarują aktywne włączanie w działania Marszałków województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zmierzające do opracowania wspólnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. WFOŚiGW, jako regionalne instytucje finansów publicznych od lat wnoszą ogromny wkład w realizację przedsięwzięć ekologicznych na tym obszarze, w wyznaczanie strategicznych kierunków działań, które należy podjąć dla ochrony naszego środowiska.

W obliczu narastającej presji na środowisko jego ochrona jest obecnie  dziedziną o wyjątkowym znaczeniu i wymaga od wszystkich szczególnej odpowiedzialności. WFOŚiGW podkreślają, że tylko wspólnymi siłami, wykorzystując wiedzę i doświadczenie obywatelskie oraz wspierając różne formy współpracy  samorządów, uczelni, firm i instytucji zapewnić można zrównoważony rozwój.

Obszar pięciu województw Polski Zachodniej to region bardzo aktywny gospodarczo, słynący z przedsiębiorczości i otwartości, skutecznie wdrażający nowoczesne technologie oraz z sukcesami podejmujący nowe wyzwania. Kontynuację tych tradycji zapewni przyjęta z inicjatywy Marszałków Strategia Rozwoju Polski Zachodniej. Sprzyja ona wyzwoleniu ogromnego potencjału tych ziem. Dogodne położenie w sercu Europy, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, dobra infrastruktura drogowa i komunalna, a przede wszystkim wiedza, rzetelność i pracowitość ich mieszkańców otwierają perspektywy dynamicznego rozwoju tego europejskiego regionu.

Inicjatywa Marszałków pięciu województw i powszechny udział w realizacji Wspólnej Strategii Polski Zachodniej będzie istotnym czynnikiem budowy pomyślnej przyszłości naszego kraju w Zjednoczonej Europie.  

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj