Ericsson oraz World Wide Fund for Nature (WWF) Sweden ogłosiły partnerstwo, którego celem jest promowanie właściwego stosowania rozwiązań telekomunikacyjnych w różnych branżach dla redukcji globalnej emisji CO2 do atmosfery.

Aby to osiągnąć, będą razem pracować na rzecz promocji przyjaznych środowisku rozwiązań telekomunikacyjnych oraz   koncepcji „climate-positive” adresowanej do przedsiębiorstw z sektora teleinformatycznego.

Partnerstwo pokrywa trzy kluczowe obszary: metodologię dla obliczania oszczędności w emisji gazu CO2, właczenia rozwiązań telekomunikacyjnych emitujących niewielką ilość gazów cieplarnianych w strategie klimatyczne dla miast oraz wsparcie platformy dla promocji gospodarki przyjaznej środowisku.

Ericsson oraz WWF Sweden szacują, że przemyślane wykorzystywanie  usług opartych na łączach szerokopasmowych może wpłynąć na redukcję emisji CO2 o czynnik 10-100, np. użycie usługi telekomunikacyjnej, która emituje 1kg CO2 może sprawić redukcję 10-100kg gazów cieplarnianych. Szerokopasmowe łącza stacjonarne i mobilne mogą odgrywać znaczącą rolę w poprawie jakości podstawowych usług telekomunikacyjnych jednocześnie redukując emisję CO2. Jest to możliwe zarówno dzięki wymianie urządzeń na bardziej przyjazne środowisku jak i wsparciu społeczeństwa w bardziej efektywnym wykorzystywaniu rozwiązań telekomunikacyjnych.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj