W raciborskim magistracie podpisano porozumienie o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej przez gminy Racibórz, Krzyżanowice i Kornowac.

Podpisy pod dokumentem złożyli Prezydent Raciborza Mirosław Lenk, wójt Gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek oraz Józef Stukator Wójt Gminy Kornowac.

Terenem działania Straży Miejskiej będzie obszar administracyjny gmin: Racibórz, Krzyżanowice, Kornowac. Gminy, będą pokrywały całkowite koszty utrzymania Straży Miejskiej proporcjonalnie do ilości etatów przewidzianych do działań na jej terenie, a wpływy finansowe z grzywien będą stanowiły dochód gminy, na terenie której zostały nałożone.

– Jestem zwolennikiem rozszerzania współpracy. Przecież granice gmin nie są zamknięte – mieszkańcy wciąż migrują. Twierdzę , że to dobry trend, kiedy Gminy współpracują w ramach powiatu. Takie rozszerzanie się jednostki na pozostałe gminy jest dobrym zjawiskiem. Straż staje się mobilniejsza i jest w stanie obsługiwać większy teren. Cieszę się, że po wielu latach współpracy z Wodzisławiem Śląskim – Kornowac zdecydował się współpracować z naszą strażą miejską. Warto zaznaczyć, że Racibórz i Kornowac współpracują również przy innym projekcie, którym jest aglomeracja wodno-ściekowa – mówi Mirosław Lenk, prezydent Raciborza.

źródło: raciborz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj