Dziewięć gmin skupionych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” umowy w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.

Łączna wartość wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 24,8 mln euro (obecnie ok. 101,8 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków unijnych do 20,9 mln euro czyli ok. 85,5 mln zł.

Podczas uroczystego zawarcia umów, które odbyło się na sesji Rady Powiatu w Pile, senator Piotr Głowski i Tomasz Bugajski starosta pilski, wskazywali, że jest to jedyny w kraju projekt środowiskowy realizowany wspólnie, choć samodzielnie i na własną odpowiedzialność przez 9 gminnych samorządów połączonych położeniem nad Notecią. Na udział w tym wspólnym przedsięwzięciu zdecydowały się gminy:

  • Białośliwie – projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej o wartości 6,8 mln zł,
  • Czarnków – modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji 12,5 mln zł,
  • Krajenka – budowa sieci kanalizacyjnej 21,8 mln zł,
  • Lubasz – rozbudowa sieci kanalizacyjnej 15,2 mln zł,
  • Miasteczko Krajeńskie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej 17,8 mln zł,
  • Szamocin – budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami 5,5 mln zł,
  • Ujście – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 9,5 mln zł,
  • Wyrzysk – rozbudowa sieci kanalizacyjnej 9,6 mln zł,
  • Wysoka – rozbudowa kanalizacji 3,1 mln zł.
Podpisane umowy stanowią podstawę do przygotowania szczegółowej dokumentacji i zgromadzenia wymaganych ocen środowiskowych oraz pozwoleń, co zajmie kilka najbliższych miesięcy. Realizacja zadań rzeczowych przewidywana jest w latach 2010-2013. Wspólny projekt nadnoteckich samorządów znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych WRPO.

– Wsparcie z WRPO otwiera przed nimi możliwości rozwiązania problemów ekologicznych, wymaga jednak od samorządów zdecydowanego i rzetelnego działania. W umowach określono szczegółowy harmonogram działań i musi on być konsekwentnie przestrzegany. Władze gmin, które od kilku lat wytrwale zabiegały o realizację swego wspólnego projektu z pewnością sprostają unijnym wymaganiom – podkreślają Przemysław Gonera i Jerzy Puch – prezes i wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu. 

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj