Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Obie placówki planują szereg wspólnych przedsięwzięć, mających na celu podniesienie poziomu nauczania.

Celem podpisanego 3 marca porozumienia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu kierunków prowadzonych przez Uczelnię w Tucholi, które pokrywają się z kierunkami kształcenia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Należą do nich architektura krajobrazu i inżynieria środowiska. Efektem porozumienia ma być również uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów, doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki.

W ramach współpracy uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu będą mieli możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach dydaktycznych, wspólnie przygotowywanych konkursach przedmiotowych oraz konferencjach naukowych. Przewiduje się także wspólne opracowywanie projektów dotyczących pozyskiwania funduszy UE. Uczniowie Zespołu Szkół będą także zapraszani na spotkania z przedstawicielami świata nauki, biznesu i kultury.

Efektem porozumienia będzie podniesienie jakości kształcenia młodzieży, co z pewnością przełoży się na rozwijanie zainteresowań uczniów, a w przyszłości na sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i tym samym osiąganie lepszych wyników w nauce. Dzięki podjętej współpracy kadra naukowa Uczelni będzie uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych i fakultatywnych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, dzięki czemu zaistnieje możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół w zakresie doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj