Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wstrzymał nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji.

Decyzja o zawieszeniu naboru wynika z dużej ilości wniosków jakie napłynęły do funduszu. Łączna kwota dofinansowania o jaką wystąpili wnioskodawcy przekracza limit środków przyjęty na ten rok. NFOŚiGW nie wyklucza jednak uruchomienia dodatkowego naboru w tym roku. 

Ogłoszony przez NFOŚiGW w lipcu 2011 r. program zakłada budowę w ciągu czterech najbliższych lat ok. 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) oraz prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych.

Głównymi odbiorcami programu są właściciele domów, jednak instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj