W ciągu 3 lat wszystkie obecnie istniejące w Lesznie ulice będą podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Takie są założenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W minionym tygodniu na sesji radni przyjęli plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-11. W Lesznie jest tylko kilkanaście domów, które nie mają wody od MPWiK. Jest również około 100 zbiorników ściekowych niepodłączonych  do miejskiej magistrali. Pozostali mieszkańcy z sieci wodnej i kanalizacyjnej korzystają.  – Pod tym względem mamy się czym chwalić na tle pozostałych miast o podobnej do nas wielkości  albo większych – mówi prezydent Tomasz Malepszy.

Sieci będą modernizowane i rozbudowywane o ulice, gdzie ich jeszcze nie ma. Dlatego za 3 lata do wodociągu i kanalizacji powinni być podłączeni wszyscy mieszkańcy miasta. – Chyba  że powstaną nowe domy, których teraz jeszcze nie ma – dodaje Mariusz Kucharski, prezes MPWiK.

Przedsiębiorstwo planuje także inne duże inwestycje: budowę nowego laboratorium przy ul. Lipowej, placu kompostowo-magazynowego przy oczyszczalni w Henrykowie oraz chce zmodernizować stację uzdatniania wody w Zaborowie.

źródło: leszno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj