Piątka kandydatów walczy w kolejnej edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast.

Przedsięwzięcie to jest wspólnie organizowane przez redakcję miesięcznika oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Nominacje otrzymała piątka kandydatów. W prowadzonych przez nich jednostkach prowadzone są już audyty, które pokażą m.in. sytuację finansową danego zakładu w ciągu ostatnich pięciu lat i pozwolą kapitule konkursowej wyłonić zwycięzcę. Finał i wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2014 zaplanowane jest na 26 października podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu.

Artur Bogacki
Artur Bogacki

Artur Bogacki
prezes Zarządu Spółki SITA JANTRA z siedzibą w Szczecinie

Pierwszy kandydat do tytułu Dyrektora Roku 2014 wyróżnia się dwudziestoletnim stażem pracy w spółce SITA Jantra, w której od piętnastu lat pełni funkcję prezesa jej Zarządu. Firma świadczy usługi obejmujące zbiórkę i zagospodarowanie odpadów w woj. zachodniopomorskim i eksploatuje regionalne składowisko odpadów w Mirowie w gm. Rymań. Wśród licznych sukcesów okresu jego prezesury warto wymienić zakończoną wiosną ub.r. inwestycję i uruchomienie dwóch instalacji RIPOK zajmujących się MBP i odpadami zielonymi (w Szczecinie dla regionu szczecińskiego, wskutek rozbudowy zakładu, oraz w Mirowie dla regionu szczecineckiego – obiekt zbudowany od podstaw i współfinansowany przez WFOŚiGW w Szczecinie).

Firma zarządzana przez Artura Bogackiego została kilkukrotnie wyróżniona Gazelami Biznesu. Otrzymała również wyróżnienie Diamenty Forbesa 2012, a w kolejnym roku Diament Forbesa 2013 za I miejsce w woj. zachodniopomorskim w rankingu firm o przychodach na poziomie 5-50 MPLN.

Jolanta Jabłońska-Wojciul
Jolanta Jabłońska-Wojciul

Jolanta Jabłońska-Wojciul
prezes Zarządu
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2007 r. związana z MPGO w Wardyniu Górnym, a od 2008 r. prezes Zarządu. W związku z pełnieniem tej funkcji w 2014 r. została laureatką rankingu „100 Kobiet Biznesu” w kategorii firm o przychodach ze sprzedaży do 50 mln zł. W trakcie swojej prezesury prowadziła działania mające na celu przekształcenie lokalnego zakładu w instalację regionalną.

W 2010 r. poszerzono zakres świadczonych przez firmę usług o odbiór i transport odpadów. W latach 2013-2014 przeprowadzono modernizację zakładu, dzięki czemu od 2014 r. posiada on status RIPOK-u w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie oraz zastępczej obsługi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Aktualnie firma w strukturach właścicielskich ma dziesięć samorządów gminnych i przetwarza odpady od ponad 130 tys. mieszkańców.

Franciszek Josik
Franciszek Josik

Franciszek Josik
prezes Zarządu, dyrektor
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu

Wśród licznych sukcesów datowanych na okres prezesury Franciszka Josika należy wymienić: budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, obejmującego miasto Zamość i 13 gmin ościennych oraz mającego status RIPOK-u, organizację dwóch PSZOK-ów oraz wprowadzenie na obszarze regionu Zamość jednolitego systemu workowego selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła. Do osiągnięć prezesa zaliczają się także wdrożenie selektywnego odbioru popiołu z palenisk domowych, unowocześnienie taboru samochodów specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami oraz stworzenie od podstaw systemu ręcznego oraz mechanicznego oczyszczania ulic i placów.

Dzięki zaangażowaniu Franciszka Josika w 1998 r. uruchomiono pierwszy w woj. lubelskim agregat prądotwórczy wykorzystujący biogaz, a w latach 2005-2015 utworzono fundusz rekultywacji na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dębowcu. Kandydat otrzymał też przyznaną przez ministra środowiska honorową odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wiesław Pasierbek
Wiesław Pasierbek

Wiesław Pasierbek
prezes Zarządu
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku–Białej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych na uczelniach: SGAiZ w Warszawie (Master of Business Administration), PŚ w Gliwicach (Gospodarka Odpadami) oraz AGH w Krakowie (Inżynieria Środowiska). Wiesław Pasierbek zarządza ZGO w Bielsku-Białej od 2008 r., gdzie wprowadził szereg efektywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Zakład powstał w latach 2009-2012 w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego”. Należy do najnowocześniejszych instalacji do odzysku i sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

Prowadzi działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych. W trakcie prezesury Wiesława Pasierbka zakład stał się jednym z pierwszych, który posiadał podczyszczalnię odcieków składowiskowych metodą MBR. Obecnie na terenie ZGO realizowana jest inwestycja, mająca na celu hermetyzację całego procesu kompostowania.

Paweł Wojna
Paweł Wojna

Paweł Wojna
prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

Kandydata wyróżnia 36-letni staż pracy. Funkcję prezesa Zarządu PGK w Śremie pełni on od 2003 r. Efektem jego działań jest m.in. budowa kompostowni wraz z wprowadzeniem w 2008 r. zbiórki odpadów bio, w tym kuchennych, na terenach o zabudowie wielorodzinnej, powiększenie obszaru zbiórki odpadów przez PGK do sześciu gmin oraz budowa okręgowej stacji kontroli pojazdów. Z kolei od 2012 r. prezes kompletuje przyjazną środowisku flotę pojazdów komunalnych zasilanych CNG i LNG, a obecnie dzięki jego pomysłowi i zaangażowaniu powstaje  stacja tankowania pojazdów LCNG. Paweł Wojna został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. złotą odznaką KIGO za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce oraz Honorowym Dyplomem Heraklesa KFDZOM za szczególną, wieloletnią działalność na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. Na swoim koncie ma także wyróżnienie w Eurokonkursie Społeczno-Gospodarczym „Przyjaciel Europy” w kategorii „Europejskie przedsiębiorstwo ekologiczne 2004”.

Czytaj więcej

Skomentuj