Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska stawia takie instalacje na cenzurowanym. W naszym kraju brakuje instalacji mogących przetworzyć i odzyskać energię z odpadów komunalnych oraz frakcji kalorycznej. Kilkadziesiąt ciepłowni musi w najbliższym czasie zmodernizować się i rozważa możliwość budowy bloków zasilanych paliwem z odpadów. Istniejące instalacje posiadają niewykorzystane moce przerobowe, których uruchomienie oczekiwane jest przez rynek. Każda planowana i budowana instalacja musi mierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności. Czy inwestorzy są w stanie jasno przedstawić korzyści z uruchomienia takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców?

Jakie zagadnienia zostaną poruszone?

  • Finansowe wsparcie dla budowy i modernizacji instalacji odzysku energii ze źródeł krajowych
  • Budowa elektrociepłowni zasilanej RDF
  • Elektrociepłownia w Olsztynie – działania i rozwiązania projektowe związane z dostosowaniem środowiskowym ITPO do BAT
  • Trendy w rozwoju instalacji WTE
  • lokalne ciepłownictwo oparte na odzysku energii z odpadów
  • Instalacje odzysku energii z odpadów jako niezbędny element systemu ciepłowniczego w Szwecji
  • Spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych – perspektywy technologiczne

Wszystkie te tematy poruszone zostaną podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób i firm aktywnie działających w branży WtE. Do współpracy zaprosiliśmy Confederation od European Waste to Energy Plants (CEWEP), Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i jesteśmy pewni, że w tym gronie określimy perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii z odpadów w naszym kraju.

SZCZEGÓŁOWE I INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE >> termiczne.abrys.pl >>

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Start:
24 listopada 2021
Koniec:
26 listopada 2021
Strona internetowa:
https://termiczne.abrys.pl/

Miejsce

Uniejów
Uniejów, Polska

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny
Energia i Recykling