Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Mając na względzie ciągły rozwój cywilizacyjny, który powinien być odpowiedzialny i przede wszystkim zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także dostrzegając najważniejsze wyzwania przed jakimi stajemy dzisiaj w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu oraz dostrzegając potrzebę troski o zdrowie i życie Wielkopolan, Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy odbędzie się cykl spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Przypomnijmy, że zapowiedź tych wydarzeń miała miejsce jeszcze w okresie przedwakacyjnym, teraz nadszedł czas na ich realizację.

Zdaniem Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego: ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym. Wiemy, że inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest choćby ogłoszone w lipcu br. przez Komisję Europejską „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”. Nie można także pominąć wniosków wynikających z sierpniowego raportu IPCC na temat zmian klimatycznych. Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r.

Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości naszego Regionu.

I Konferencja inauguracyjna pn. „Ku przyszłości…”, odbędzie się już 6 października br. na terenie MTP w Poznańskim Centrum Kongresowym, a jej rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 1100 (szczegóły: www.umww.pl ).

Wśród prelegentów znajdują się zarówno parlamentarzyści, samorządowcy, naukowcy, eksperci, jak i przedstawiciele młodzieży, organizacji społecznych i Kościoła.

Natomiast kolejne konferencje, zaplanowane zostały na grudzień br. oraz luty i kwiecień 2022 r., będą dotyczyły następujących tematów przewodnich

II. Konferencja: „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne.”

III. Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.

IV. Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki”.

Szeroki zakres tematyczny pozwoli na kompleksowe podejście zarówno do działań związanych z potrzebą adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu, ochroną zdrowia i życia oraz źródłami finansowania. Ważne, aby każda inicjatywa, każdy cel i wyzwanie mogło być konsekwentnie realizowane.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w marcu br., Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy i jedyny w Polsce przyjął w formie uchwały Strategię na rzecz neutralności klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Strategia wyznacza osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2040 r., a więc o dziesięć lat wcześniej niż założenia dla całej UE. Samorząd Województwa Wielkopolskiego bardzo mocno angażuje się we współdziałanie zarówno z JST, jak i z przedstawicielami świata nauki, przemysłu i organizacji społecznych. W tę koncepcję bardzo dobrze wpisują się także proces sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski oraz rozwój technologii wodorowych, na który stawia Zarząd Województwa Wielkopolskiego i który staje się jednym z najciekawszych wyzwań.

Szczegóły

Kategoria
ENERGIA
Data:
6 października 2021
Strona internetowa:
https://www.umww.pl/cykl-konferencji-wielkopolskie-rozmowy-o-klimacie

Miejsce

Poznań

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny
Energia i Recykling