Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Aula Rady Wydziału IMiR pawilonu B2 w sali 110 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Polityka energetyczna Polski zawiera cele dotyczące intensywnego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do czego potrzebne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z polskich jednostek naukowych. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczna . Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energia powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych powoduje szereg wyzwań technicznych, które mogą być rozwiązane przez polskie jednostki naukowe. Identyfikacji barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniających budowę instalacji OZE należy dyskutować i przepracować. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe i in. – w każdym obszarze technologii OZE powstają innowacje do wdrożenia. Eksploatacyjne wyzwania związana z inną strukturą popytu na energię i amplitudę szczytów zapotrzebowania, tzw. pików energetycznych dają przestrzeń do wdrożeń technologii. Daje to szansę na bardziej stabilne dostarczanie energii odnawialnej. Wymagania infrastrukturalne umożliwiające zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii są ogromne. Upowszechnienie nauki nastąpi poprzez prezentacje osiągnięć naukowych na konferencji, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie wyników prac naukowych oraz promocja nakierowana na ich wdrożenie w gospodarce w oparciu o Polską myśl naukowa i techniczną. Dzięki realizacji międzynarodowej konferencji i zaplanowanych narzędzi jej promocji nastąpi upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rektor AGH im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy Kraków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Krakowska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Akademia Śląska w Katowicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrze, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

 

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: https://innowacjeoze.com/

 

Szczegóły

Kategoria
ENERGIA
Start:
30 marca 2023
Koniec:
31 marca 2023
Strona internetowa:
https://innowacjeoze.com/

Miejsce

Kraków

Organizator

Polska Izba Ekologii

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny
Energia i Recykling