Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Sądeckie Wodociągi zapraszają do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która planowana jest w dniach 6-8 października 2021r. w Rytrze w Beskidzie Sądeckim.

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Zamierzeniem Organizatora jest, aby II edycja Konferencji stanowiła, przykładem I edycji, forum wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwiła prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągowy, kanalizacyjny, energetyczny, gazowniczy, teleinformatyki oraz automatyki. Tematyka Konferencji pozwala na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk nauko-wych, instytucji i jednostek związa-nych z funkcjonowaniem i zarządza-niem kryzysowym, projektantów, wykonawców, producentów, zarząd-ców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją, moni-toringiem i bezpieczeństwem komu-nalnej infrastruktury krytycznej w szczególności systemy: zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, gazu, energetyki, automaty-ki oraz teleinformatyki.

Podczas I edycji konferencji mieliśmy okazję spotkać się w gronie najwybitniejszych Przedstawicieli Świata Nauki z kraju i zagranicy, Przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych Wydziałów Kryzysowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Środowiska branżowego. Odzew środowiska naukowego i branżowego na tematykę konferencji potwierdza jej ogromne znaczenie w kształtowaniu wzajemnej współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie >> www.infrastrukturakrytyczna.com.pl >> 

Szczegóły

Kategoria
WODA I ŚCIEKI
Start:
6 października 2021
Koniec:
8 października 2021
Strona internetowa:
http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl/

Miejsce

Rytro

Organizator

Sądeckie Wodociągi

Partnerzy wydarzenia

Wodociągi i Kanalizacja