Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Redakcje czasopism “Wodociągi-Kanalizacja” oraz “Przegląd Komunalny” zapraszają na szkolenie online pn. “Zapobieganie i eliminacja odorów”. Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2022 r.

Uciążliwe zapachy to jeden z największych problemów, który dotyczy m.in. zakładów zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, czy branży rolniczej. Jest to również niezmiernie ważny społecznie temat środowiskowy. Podczas webinarium będziemy rozmawiać przede wszystkim o dobrych praktykach i technologiach ograniczających emisję odorów, czyli związków zapachowo czynnych, do powietrza, zwłaszcza w ujęciu europejskim.

Uczestnicy dowiedzą się jakie rozwiązania stosowane są obecnie w kraju, w kontekście metod pomiarów i monitoringu, a także modelowania rozprzestrzeniania odorów i zanieczyszczeń w powietrzu. W programie znajdzie się również miejsce na zagadnienia dotyczące technologii ograniczania odoroczynnych gazów oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych.

Organizatorzy zdają sobie sprawę jak ważna jest praktyka – dlatego wiele uwagi poświęcą praktycznym doświadczeniom związanym z problemami odorowymi i metodami ich rozwiązywania. Webinarium skierowane jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w najróżniejszych obiektach gospodarki wodno-ściekowej, osadowej oraz odpadowej, w których emitowane są do atmosfery substancje uciążliwe zapachowo.

Webinarium, wraz z redakcjami Przeglądu Komunalnego i miesięcznika Wodociągi-Kanalizacja, współorganizuje dr hab. inż. Izabela Sówka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Adresaci webinarium:

  • kadra zarządzająca przedsiębiorstw komunalnych, zakładów oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków
  • zarządzający składowiskami odpadów, kompostowniami, sortowniami
  • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele innych instytucji publicznych
  • branża rolnicza,
  • przemysł,
  • dostawcy usług i technologii antyodorowych.

Szczegóły oraz rejestracja dostępne na stronie >> odory.abrys.pl >>

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Data:
31 stycznia 2022
Strona internetowa:
https://odory.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja”

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny
Wodociągi i Kanalizacja