Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pn. “Podstawowe wyzwania w gospodarce odpadami”, która odbędzie się 26 listopada 2020 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

W wyniku zmian prawnych i gospodarczych jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa stanęły przed koniecznością sprostania nowym wymogom środowiskowym. Coraz większą ilość wyzwań w gospodarce odpadami m.in. zaostrzone wymogi prawne, rosnące ceny za odbiór odpadów, zwiększone limity recyklingu, patalogiczne działania niektórych firm, duża ilość bomb ekologicznych, protesty mieszkańców, inne powodują konieczność znalezienia efektywnych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i technologicznych.

Jedną z metod rozwiązania problemów odpadowych jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań logistycznych, technologicznych i prawnych.
Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym, finansowaniu i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.
Zakładane cele to przekazanie uczestnikom potrzebnej wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych, ekonomicznych, technologicznych, prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów działających na rynku gospodarki odpadami zarówno po stronie aktywnego uczestnika (firmy recyklingowe, organizacje odzysku, firmy logistyczne, itp.), pasywnego uczestnika (wprowadzającego na rynek odpady, organizatora procesów).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, związków międzygminnych, przedstawicieli administracji rządowej specjalnej, organizacji pozarządowych, partnerów prywatnych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Rada Programowa Konferencji:

  • dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologi;
  • Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Sp. z o.o.;
  • Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
  • dr Jan Skowronek;
  • Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;

Współorganizatorzy: SUEZ Polska Sp. z o.o., REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewiduje się  możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miejscu odbywania się  konferencji zachowany zostanie obowiązujący reżim sanitarny.

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Data:
26 listopada 2020
Strona internetowa:
http://www.pie.pl/konferencje/podstawowe-wyzwania-w-gospodarce-odpadami.html

Miejsce

Katowice

Organizator

Polska Izba Ekologii

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny