Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Teledetekcja receptą na skuteczną adaptację miast do skutków zmiany klimatu

Ambicją projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu” (LIFECOOLCITY) jest wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Celem działań jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych miast do skutków antropogenicznej zmiany klimatu, a tym samym zbliżenie ich do wzorca inteligentnych miast przyszłości.

Sprawdź Program Wydarzenia

W efekcie zarządcy i mieszkańcy miast otrzymają do dyspozycji cztery produkty informacyjne, zgrupowane w dwa systemy informatyczne. Pomogą one zidentyfikować największe potrzeby adaptacyjne zamieszkiwanych przez nich obszarów zurbanizowanych, stworzyć strategię zarządzania BZI w celu minimalizacji ryzyk klimatycznych i monitorować skuteczność jej wdrażania.

Pierwszym miastem, dla którego – na bazie produktów projektu – zostanie stworzona koncepcja przebudowy BZI (błękitno-zielonej infrastruktury), jest Wrocław. Dzięki pozyskanym danym lotniczym oraz opracowanym teledetekcyjnym produktom informacyjnym, przeprowadzona zostanie w pierwszej kolejności identyfikacja potrzeb miasta. Na tej podstawie wdrożone zostaną działania obejmujące przebudowę BZI, zmiany sposobu utrzymania obszarów zielonych czy ochronę miejsc szczególnie cennych pod kątem adaptacji miasta do zmian klimatu a następnie oceniona zostanie skuteczność przeprowadzonych zmian.

W trakcie trwania projektu zostanie utworzona platforma informacyjno-edukacyjna „Life in Cool City”, umożliwiająca bezpośredni dostęp do opracowywanych produktów informacyjnych. Będzie ona stanowić bazę wiedzy na temat zagadnień związanych z wykorzystywaniem teledetekcji w adaptacji miast do zmian klimatu.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o tym, jak wzmocnić rozwój błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) w zakresie 5 czynników budujących potencjał adaptacyjny miasta tj.: uszczelnienie terenów, miejska wyspa ciepła, stan błękitnej infrastruktury, stan zielonej infrastruktury oraz ochrona bioróżnorodności. Pragniemy, aby konferencja była przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń na temat identyfikacji potrzeb miast w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, opracowania strategii zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą oraz monitorowania skuteczności jej wdrażania.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski. Ze względu na fakt, że konferencja ma charakter międzynarodowy, formularz rejestracyjny jest w języku angielskim.

Rejestracja

 

Szczegóły

Kategoria
ZIELEŃ MIEJSKA
Data:
18 czerwca 2024
Strona internetowa:
https://mggpaero.com/lifecoolcity.html

Miejsce

Wrocław

Organizator

MGGP Aero