Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

399zł

W ramach szkolenia przybliżone zostaną kluczowe kwestie kontraktowe właściwe dla umów o zamówienia publiczne na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem zawierania tychże umów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na ich doniosłość praktyczną oraz regulacje wynikające z ustawy czystościowej oraz ustawy o odpadach, kontrakty te cechuje swoista siatka kar umownych, ustanawianie obowiązków i ograniczeń, które nie są typowe dla innych rodzajów kontraktów. Analiza stosowanych rozwiązań, jak również przybliżenie spostrzeżeń praktycznych oraz orzeczniczych ułatwi prawidłowe funkcjonowanie w kontraktowej przestrzeni branży odpadowej.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

  • Jakie występują obecnie zobowiązania kontraktowe dotyczące poziomów recyklingu
  • Popularyzacji ustanawiania wymogów dotyczących ekomobilności
  • Dostosowywaniu logistyki odbioru odpadów oraz pojazdów do działań kontrolnych zamawiających publicznych
  • Ograniczonej skuteczności klauzul waloryzacyjnych w kontraktach odpadowych

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WYDARZENIA

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

  • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert w postępowaniach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
  • Przedstawicieli firm branży odbioru odpadów komunalnych,
  • Pracowników merytorycznych spółek
  • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
  • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentów zamówienia

Ekspert prowadzący szkolenie: Konrad Różowicz Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu

Szczegółowe informację o szkoleniu dostępne są na stronie https://odpady.abrys.pl/

REJESTRACJA 

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Data:
22 lipca 2024
Czas:
10:00-13:00
Koszt:
399zł
Strona internetowa:
https://odpady.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny