Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online 

Partycypacja może być pojmowana jako partnerstwo między władzą a obywatelami, polegające na przekazaniu obywatelom części kompetencji (ale tym samym
i odpowiedzialności) dotyczących podejmowanych działań i skutków decyzji.

Partycypację społeczną można ująć jako proces, w trakcie którego przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ, a pośrednio i kontrolę, nad decyzjami władz publicznych,
gdy decyzje te oddziałują bezpośrednio lub pośrednio na ich własne interesy.

[D. Długosz, J. J. Wygnański, 2005].

Tyle z definicji, a jak to wygląda w praktyce?

Sprawdzimy na najbliższym spotkaniu!

 

Planowana tematyka szkolenia:

Przegląd dobrych praktyk samorządów w zakresie działań partycypacyjnych

Współpraca publiczno-prywatna w kształtowaniu terenów zieleni

Ocena budżetów obywatelskich

Konsultacje społeczne – wady i zalety

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminy – funkcjonowanie budżetu obywatelskiego

Partycypacja społeczna w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy m.in.:

• architektów, projektantów, architektów krajobrazu

• pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich

• pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

• pracowników samorządowych

• inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich

• kadrę naukową

• studentów

• osoby, które szukają informacji na temat właściwie prowadzonych działań partycypacyjnych

Więcej informacji oraz szczegółowy program znajdą Państwo na stronie szkolenia 

Kontakt w sprawie szkolenia 

Organizator:

Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik “Zieleń Miejska

[email protected]

Szczegóły

Kategoria
ZIELEŃ MIEJSKA
Data:
28 sierpnia 2024
Czas:
09:00-13:00
Strona internetowa:
https://szkoleniezm.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Zieleń Miejska