Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

 • To event minęło.

SPRAWDŹ STRONĘ WYDARZENIA 

Aktualnie obowiązujące regulacje Kodeksu karnego przewidują surowe sankcje, a ustawa o odpadach zawiera szeroki katalog kar pieniężnych i niepieniężnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w prowadzonej przez podmiot działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

W skrajnym przypadku, za nielegalne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie czy transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, może grozić do 10 lat więzienia – przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Przepisy zakładają też m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł.

Zaostrzenie przepisów w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej oraz wzmożone czynności kontrolne w obszarze gospodarki odpadowej dotyczą każdego przedsiębiorcy z tej branży. W obliczu szerokich kompetencji i narzędzi, jakimi dysponuje Inspekcja Ochrony Środowiska, a także rozbudowanych struktur sankcyjnych, określonych w ustawie o odpadach oraz w Kodeksie karnym niezbędne w aktualnym prowadzeniu biznesu jest nabycie i poszerzenie wiedzy na temat kontroli, praw i obowiązków zarówno podmiotu kontrolowanego, jak i kontrolerów a także podniesienie świadomości w zakresie konsekwencji braku dbałości o przestrzeganie prawa. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas szkolenia online, które odbędzie się 10 czerwca 2023

Wybrane zagadnienia jakie zostaną omówione podczas szkolenia: 

 • akie są aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki podlegające odpowiedzialności karnej lub administracyjnej?
 • Jakie są obowiązki gospodarującego odpadami, podlegające kontroli organów ochrony środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z przepisów prawa (m.in. ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska)?
 • Kiedy organ kontroli może wszcząć kontrolę?
 • Jakie są uprawnienia organów kontrolnych, obowiązki kontrolowanych, etapy kontroli, działania kontrolne i pokontrolne? Czy i w jakich sytuacjach kontrolowanemu przysługuje sprzeciw od kontroli?
 • Na co zwrócić uwagę, by nie stać się elementem nielegalnego obrotu odpadami?
 • Kiedy jest możliwe wstrzymanie działalności w zakładzie?

ZOBACZ PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • przetwarzających odpady,
 • wytwórców odpadów (mile widziani również mali i średni przedsiębiorcy),
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpady, podlegających kontroli i sankcjom,
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne planujące działalność w gospodarce odpadami.

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków podmiotów jako kontrolowanych oraz organów kontrolnych,
 • spokojnym i sprawnym odbyciu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat grożących sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń i prowadzeniu działalności w taki sposób, by do naruszeń nie doszło.

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: [email protected]

Szczegóły

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Data:
10 czerwca 2024
Czas:
10:00-13:00
Strona internetowa:
https://kontrole.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny