Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Pierwsze szkolenie z cyklu spotkań dotyczących Prawa zamówień publicznych odbędzie się 28 września br. Tematem szkolenia będą “Zamówienia o małej wartości”

Problematyka szkolenia:

Nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że 14 października 2019 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian przewidziany w nowym P.z.p. jest bardzo szeroki. Celem wdrażanych zmian jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy.

Jakie nowe obowiązki bądź uprawnienia wprowadzają przepisy ustaw będzie można dowiedzieć się z cyklu szkoleń organizowanych on-line przez firmę Abrys na temat prawa zamówień publicznych? Szkolenia przeprowadzi Konrad Różowicz, prawnik z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners.

Głównym celem realizacji pięciu szkoleń jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szkolenie odbywa się w formule online, które odbędziesz niezależnie od sytuacji. Bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia. Wiedza przekazana dokładnie w tej samej formie, jak podczas szkoleń stacjonarnych.

Terminy wszystkich szkoleń:

1.szkolenie odbędzie się 28 września, temat: Zamówienia o małej wartości (rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)

2.szkolenie odbędzie się 14 października, temat: Organizacja i planowanie udzielania zamówień (rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)

3.szkolenie odbędzie się 23 października, temat: Badanie i ocena ofert w nowym P.z.p. (rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)

4.szkolenie odbędzie się 17 listopada, temat: Zamówienia w branży gospodarki odpadami komunalnymi w nowym P.z.p.(rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-13.00)

5.szkolenie odbędzie się 1 grudnia, temat: Zamówienia publiczne w branży budowlanej w nowym P.z.p. (rejestracja od godziny 8.00, godziny szkolenia 9.00-12.00)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >> pzp.abrys.pl

Szczegóły

Kategoria
INNE
Data:
28 września 2020
Strona internetowa:
https://pzp.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny