Dziś w Grzmięcy k/Zbiczna woj. Kujawsko-Pomorskie nastąpi oficjalne otwarcie najnowocześniejszego ośrodka zarybieniowego w Polsce. Do polskich rzek powróci wymarły blisko pół wieku temu jesiotr.

Jesiotr ostronosy (bo o nim mowa) ma szansę zamieszkać w Drwęcy i innych wytypowanych rzekach spływających do Morza Bałtyckiego. Ryba ta zagości u nas dzięki blisko dwumilionowej dotacji, jaką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na budowę ośrodka wylęgu i podchowu Polskiego Związku Wędkarskiego w Grzmięcy (woj. Kujawsko-Pomorskie).

Wybudowano halę produkcyjną o powierzchni blisko 1000 m2, dojrzewalnię tarlaków, wylęgarnię wyposażoną w aparaty inkubacyjne i szereg basenów przeznaczonych na wylęg i podchowalnię narybku. Ośrodek osiągnął zdolność do produkcji 50 tysięcy sztuk jesiotrów rocznie a ostatecznym efektem będzie systematyczne zarybianie jesiotrem ostronosym (reintrodukcja) wytypowanych rzek dorzecza Wisły.

Pod koniec lipca do ośrodka wylęgu dostarczono pierwszą kanadyjską partię wylęgu oraz ikrę jesiotra ostronosego. Najnowsze badania genetyczne wykazały, że nasza bałtycka (wymarła) populacja jesiotra była najbliżej spokrewniona  z populacją jesiotra ostronosego pochodzącego z pogranicza Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kondycja ryb z tamtego regionu umożliwia uzyskiwanie ikry przez najbliższe kilka lat.

W Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie opracowano biotechniki rozrodu i chowu różnych stadiów rozwojowych jesiotrów a także przeprowadzono wstępną selekcję rzek do przyszłych zarybień wylęgiem i narybkiem jesiotra. Najbardziej predestynowaną rzeką w dorzeczu Wisły do przyszłych prac restytucyjnych jest Drwęca a w drugiej kolejności na zarybianie szansę mają rzeki: Drawa, Warta i Gwda.

Jesiotr bałtycki podlega całkowitej ochronie gatunkowej. Jest jedną z najstarszych ryb żyjących na ziemi. Obecnie na obszarze Polski ma status gatunku zanikłego lub prawdopodobnie zanikłego. Smaczne mięso i cenny kawior przyczyniły się do jego zagłady w połowie XX wieku. Jeszcze na początku ubiegłego wieku, tylko w Zatoce Gdańskiej łowiono ponad 100 ton jesiotrów rocznie. Jednakże dramatyczne załamanie populacji nastąpiło już w końcu lat 20, ubiegłego wieku: w 1936 roku wprowadzono w Polsce całkowity zakaz połowu. Jak podają naukowcy ostatni jesiotr z populacji wiślanej został wyłowiony powyżej Torunia w 1965 roku. Ostatni połów tej ryby odnotowano na wodach terytorialnych Estonii w 1966 roku. Datę tą przyjmuje się jako czas całkowitego zaniku jesiotra na Bałtyku.

Działalność Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w zakresie restytucji jesiotra w dorzeczu Wisły wpisuje się w „Projekt restytucji ryb wędrownych w Polsce” opracowany w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Inwestycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Środowiska i Państwową Radę Ochrony Przyrody.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj