Już wkrótce więcej ławek i koszy pojawi się w Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Ławek przybędzie także w parku przy szpitalu przy ul. Walczaka oraz koło fontanny w Parku Górczyńskim.

Park 750-lecia rozbudowany zostanie o zjazd linowy dla dzieci i ogrodzenie części zabawowej dla najmłodszych. – Przeanalizujemy ponadto sytuację na miejskich placach zabaw, m.in. w parku przy ul. Wawrzyniaka i Orląt Lwowskich pod kątem tego, w jakie elementy mogłyby być one doposażone – mówi Dawid Smoliński z wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta.

W Parku 750-lecia powstaną nowe alejki, a w Parku Górczyńskim zostaną utwardzone już istniejące. W tym roku duża zmiana czeka też Plac Grunwaldzki. W połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg na budowę fontanny. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez zakłóceń, fontanna powinna stanąć do końca października.

Wydział gospodarki komunalnej przygotowuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru przy zabytkowym murze przy ul. Jagiełły – planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, podświetlenie murów, wymiana słupów i opraw oświetleniowych, modernizacja fontanny na skwerze koło banku oraz rewitalizacja istniejącej zieleni z wykonaniem nowych nasadzeń. Szykowany jest też projekt remontu ścieżek w Parku Kopernika.

Miasto rozpocznie w tym roku rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej. Jesienią, na 3-hektarowym terenie od strony parkingu koło Parku Słowiańskiego, zostanie przeprowadzona niwelacja terenu pod urządzenie nowych kwater grzebalnych i budowę alejek cmentarnych oraz boksów śmietnikowych. – To najpilniejsze działanie – mówi Agnieszka Kuźba, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej. – Równolegle przygotowujemy się do zagospodarowania na potrzeby cmentarza 30 hektarów terenów popoligonowych. Pochówki w tym miejscu będą mogły być przeprowadzane po wyczerpaniu się działki przy Parku Słowiańskim, tj. za około sześć lat.

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj