W stolicy stanęły 182 nowe ławki. Znajdują się one w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych oraz w miejscach, gdzie Zarząd Oczyszczania Miasta zakłada atrakcyjne zieleńce. Na zlecenie ZOM-u zamontowano trzy rodzaje ławek – wszystkie z drewnianym siedziskiem: stylowe (na żeliwnej, ozdobnej podstawie), proste (na betonowych wspornikach) i w nowoczesnym stylu (na metalowej konstrukcji). Ustawienie małej architektury i jej lokalizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie warszawiaków na zwiększenie ilości ławek w stolicy. Zakup i montaż ławek pochłonęły 220 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu ZOM-u. Ponieważ ławki te nie są wandaloodporne, stąd ZOM zwrócił się do mieszkańców Warszawy z prośbą o reagowanie na przypadki ewentualnej dewastacji.
Ale to nie wszystkie działania Zarządu. Zakończyła się także, trwająca pięć miesięcy, modernizacja alejek na Polu Mokotowskim. Kompleksowe prace w tym zakresie nie były tam prowadzone od 30 lat! Remont poprawił estetykę parku i bezpieczeństwo użytkowników tras. Do budowy nowych nawierzchni wykorzystano 900 ton asfaltu, 5,5 tys. m2 kostki granitowej oraz 130 m2 pomarańczowego klinkieru, tworzącego geometryczne, atrakcyjne wzory. Warto dodać, że zdemontowany kamień ze starych alejek został powtórnie wykorzystany m.in. do utwardzenia placyków przy ławkach. Ponadto zmodernizowano fontannę oraz rozbudowano system nawadniania roślin. Remont nawierzchni wykonano na podstawie projektu firmy „Pleneria”, a jego realizatorem była spółka „Delta”. Koszt inwestycji to 4,6 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj