Już w najbliższy wtorek, 14 grudnia, zostanie rozstrzygnięty konkurs dla młodych twórców propagujących ekologiczny styl życia – „Wyprawa po gaz ziemny”. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonieni laureaci, twórcy najlepszych filmów i komiksów.

Na uroczyste wręczenie nagród w Domu Polonii w samym sercu Krakowa zaprasza organizator, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz partner konkursu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Konkurs, zorganizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy z PGNiG, miał na celu promowanie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz, poprzez wykonane prace, ma zachęcać do wykorzystywania gazu, jako ekologicznego źródła energii. – Zwrócenie uwagi na ten rodzaj paliwa jest szczególnie istotne w naszym kraju, gdzie wciąż znacząco przeważa wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej, większość samochodów zasila benzyna bądź ropa, a korzystanie z odnawialnych źródeł energii na szeroką skalę pozostaje dla nas nadal odległym marzeniem przyszłości – mówi Małgorzata Łuszczek, koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, który angażuje młodzież, nauczycieli i rodziców oraz firmy, organizacje pozarządowe i samorządy w proekologiczne zarządzanie szkołą, jej rozwojem i oddziaływaniem na środowisko naturalne w miejscowościach, w których się znajdują.

Uczniowie biorący udział w konkursie pokazali, że opowieść o gazie ziemnym można przedstawić w twórczy, a nieraz nawet, przewrotny sposób, każdy z nich zadbał zarówno o walory estetyczne swojej pracy, jak i o jej edukacyjną treść. W efekcie ich starań powstały liczne, ciekawe historie na temat „błękitnego paliwa”, zwracające uwagę na jego zalety ekologiczne w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi, prezentujące możliwości wykorzystywania gazu w życiu codziennym, a także uświadamiające nam w jak wielu postaciach spotykamy się z nim każdego dnia.

– Mamy nadzieję, że po tym konkursie pozostanie dużo więcej, niż piękne prace filmowe, czy komiksy. Młodzież jest dzisiaj nośnikiem zmian, i to dzięki jej świadomości proekologicznej i prospołecznej będą możliwe pozytywne przemiany w polskim społeczeństwie – dodaje Małgorzata Łuszczek z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Każdy z autorów prac zgłoszonych do konkursu ma szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród dla siebie i swojej szkoły. Na najlepszych uczniów czekają kamery i aparaty cyfrowe oraz rowery, opiekunowie nagrodzonych uczniów otrzymają odtwarzacze blue-ray, a szkoła skaner. Jaką historię gazu ziemnego i jego walorów ekologicznych przedstawią nam laureaci konkursu? Dowiemy się tego, w trakcie uroczystego wręczenia nagród 14 grudnia w Domu Polonii w Krakowie, które zwieńczy „Wyprawę po gaz ziemny”.

Konkurs był skierowany do uczniów 4 województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego i został objęty patronatem Podkarpackiego i Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Wyniki konkursu wraz z nagrodzonymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu Szkoły dla Ekorozwoju, realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, pod adresem: www.ekoszkola.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj