Na zlecenie Ministerstwa Środowiska powstały “Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, autorstwa dr inż. Zbigniewa Grabowskiego.

Opracowanie zawiera kompleksowy opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a także szereg praktycznych wskazówek w zakresie, m. in. działań logistycznych oraz działań prawnych niezbędnych dla budowy nowego systemu.

"Mamy nadzieję, że przedstawiony materiał okaże się pomocny, w szczególności pracownikom gminnym, odpowiedzialnym za stworzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy" – czytamy na stronie internetowej resortu środowiska.

Wytyczne można pobrać tutaj:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/3bb87d6c93ac178e2271e8143ed65f5c.pdf


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj