Ograniczenie importu oraz kary za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów, a także wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Handlowej – to jedne z elementów nowelizacji Prawa ochrony środowiska, którą podpisał właśnie prezydent.

Szacuje się, że na polski rynek trafia około 200–250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych brakuje, ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25 proc. rynku.

Od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące wymagań dla takich kotłów. Zostało ono w lutym dodatkowo uszczelnione w drodze nowelizacji, która wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe.

Dokładniejsze badania

Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich funduszy na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia.

– Niestety wciąż spotykamy się z obchodzeniem istniejących przepisów. Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że sprzedawcy nadal oferują urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Nowelizacja ustawy pozwoli istotnie ograniczyć to zjawisko. Uszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Nowa regulacja pozwoli także ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Umożliwi to skuteczne zwalczanie nadużyć, a producenci z tych krajów będą podlegać krajowym wymaganiom.

Wsparcie dla OZE

Nowelizacja wprowadzi też zmiany, które mają na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń i promowania energetyki z OZE. Pierwsza z nich – w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – rozszerza zwolnienie z PIT dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy. Dotąd zwolnione z PIT było tylko dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”. Teraz będzie obejmować także inne programy skierowane do osób fizycznych, w tym program rozwoju fotowoltaiki „Mój prąd”. Będzie to dodatkowy impuls dla rozwoju inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Z kolei zmiana w ustawie Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane zapewni instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Takimi niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania są m.in. ciepło systemowe, które w wielu krajach Europy jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków.

Ponadto dzięki zmianie w ustawie o podatku od towarów i usług, dostawa i budowa mikroinstalacji OZE, która ma zapewnić energię dla tego budynku lub jego części, będą objęte jednolitą, obniżoną stawka podatku VAT – spadnie ona z dotychczasowych 23 proc. do 8 proc.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj