Urząd Gminy w Dobczycach otrzymał tytuł Zwycięzcy oraz nagrodę główną III edycji konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Konkurs realizowany jest wspólnie przez MISTiA i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego celem jest promowanie stałego doskonalenia instytucji administracji samorządowej w Małopolsce.
Z roku na rok coraz trudniejszy staje się wybór laureatów oraz zwycięzcy Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Świadczy to niewątpliwie o poprawiającej się jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgłaszane rozwiązania w coraz większym stopniu spełniają główne kryteria Konkursu tj. innowacyjność, efektywność oraz dostępność i zakres oddziaływania.
Głównym problemem przy wyborze najlepszych jest duże zróżnicowanie tematyczne aplikacji konkursowych. Bardzo trudno znaleźć wspólny mianownik dla przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy, systemu pozyskiwania inwestorów, oświaty i czytelnictwa oraz przejrzystości pracy urzędu i współpracy z młodzieżą. Właśnie tych obszarów dotyczyły rozwiązania zgłoszone przez tegorocznych laureatów Konkursu. Z tego typu bogactwem musiała się zmierzyć Kapituła Konkursu.
Do tegorocznej edycji Konkursu przystąpiło 13 instytucji, zgłaszając do 15 marca 2007 r. aplikacje, będące opisem innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w 2006 roku. Spośród nich wyłoniona została przez Kapitułę Konkursu piątka laureatów:
– Urząd Gminy i Miasta Dobczyce;
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach;
– Urząd Gminy Limanowa;
– Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach;
– Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.
29 maja br., Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. Mirosława Steca, na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych aplikacji oraz wniosków z audytów w urzędach finałowej piątki, podjęła decyzję o wyborze Zwycięzcy tegorocznej edycji Konkursu. Zdecydowano, że tytuł Zwycięzcy oraz nagrodę główną otrzyma Urząd Gminy w Dobczycach. Kapituła bardzo wysoko oceniła zgłoszone przez urząd rozwiązania informatyczne. Jedno z nich dotyczyło sytemu gromadzenia i przetwarzania informacji wspomagających zarządzanie oświatą w gminie, natomiast drugie, międzybibliotecznego systemu łączności internetowej. To pionierskie w skali kraju rozwiązanie umożliwia integrację i zarządzanie księgozbiorami rozproszonymi na terenie gminy oraz ułatwia czytelnikom do nich dostęp.
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród ufundowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nastąpiło 16 czerwca podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia samorządu Terytorialnego w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
W imieniu Organizatorów gratulujemy tegorocznemu Zwycięzcy oraz Laureatom Konkursu. Zachęcamy jednocześnie wszystkie samorządy małopolskie do czerpania inspiracji z dorobku najlepszych oraz do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj