Europejski Związek Recyklingu Baterii podał dane na temat recyklingu tego rodzaju odpadu. W 2005 r. 17 krajów tworzących Związek poddało recyklingowi 25850 ton baterii przenośnych i 3200 baterii przemysłowych, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej. Zdaniem Związku, wzrost ten wynika głównie z przystąpienia do organizacji nowych państw członkowskich. Zbiórka i recykling baterii będzie w przyszłości stymulowana przez europejską dyrektywę, która zobowiąże kraje członkowskie UE do recyklingu baterii w pierwszych sześciu latach jej obowiązywania na poziomie 25%, a do 2016 r. – 45%.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj