Już w czwartek i piątek (9-10 czerwca br.), w Katowicach, po raz dziesiąty odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska – Katowice 2022. Adresatami wydarzenia są osoby zajmujące się miejską zieloną infrastrukturą, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników utrzymania zieleni.

Przez cale dwa dni Konferencji specjaliści, praktycy, samorządowcy, uczeni i inni znawcy tematu, poruszą szereg zagadnień z zakresu nowoczesnych strategii, technologii i metod utrzymania zieleni. W dyskusjach uczestniczyć będą przedstawiciele wielu instytucji z Czech, Niemiec i Polski.

Gość specjalny i prelegenci  

Gościem specjalnym konferencji będzie Adreas Wolter – wiceburmistrz Kolonii (Niemcy) i prezes największej w Europie organizacji klimatycznej Climate Alliance zrzeszającej ponad 1400 miast i gmin z całej Europy. Prelegentami będą natomiast wysokiej klasy specjaliści i naukowcy z Polski, Czech i Niemiec. Program Konferencji obfituje w liczne debaty, specjalistyczne panele i spotkania.

Prawo, technologie, architektura

Prelegenci zajmą się m.in. tematyką prawną w zakresie przydatnym przy pracy w administracji publicznej różnych szczebli. Inne tematy to: nowoczesne technologie w architekturze z odniesieniami do struktur przyrodniczych, zieleń miasta Warszawy, działania prozdrowotne na przykładzie współpracy medycyny z zakładami zieleni, parki linearne, a także Oxytree jako nowa roślina dla miast.

Natomiast Miesięcznik Zieleń Miejska, w ramach medialnego patronatu nad Konferencją, w piątek, 10 czerwca br., o godz. 12.45, zaproponuje uczestnikom panel dyskusyjny pt. Zmiany klimatu to nie przyszłość a teraźniejszość – czy zarządy zieleni miejskiej są na nie gotowe?

Organizatorem Konferencji jest Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Sygnalizowane wyżej wydarzenia odbędą się w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

Program Konferencji i szczegóły organizacyjne: X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja: Zieleń Miejska Katowice 2022

Czytaj więcej

Skomentuj