Dziś w Rynie rozpoczyna się XXXVI Zjazd Krajowy Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Gospodarzem Zjazdu jest PGM Olsztyn.

Pierwszego dnia Zjazdu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Zwyczajnych KFDZOM oraz Debata nt. kryteriów dopuszczenia odpadów komunalnych do składowania na składowisku odpadów. 

W kolejnych dniach uczestnicy spotkania wiodącymi tematami sesji plenarnej będą:
– Znowelizowana ustawa o odpadach oraz towarzyszące jej akty wykonawcze – stan aktualny i planowane zmiany
– Składowanie odpadów – zmiana znaczenia technologii w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
– Garbologia czyli tajemnica śmieci
– Frakcja podsitowa – wydzielić i co dalej?

Zjazd potrwa do 22 maja.

źródło: forum-dyrektorow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj