Od 19 marca br. działa pierwszy na świecie portal (www.transferCO2.pl) darmowego zamieszczania ogłoszeń kupna i sprzedaży jednostek EUA na I i II okres systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, jednostek ERU z projektów Wspólnych Wdrożeń (JI) oraz jednostek CER z projektów Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM). Skierowany jest on do użytkowników z całego świata, a treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie jest automatycznie publikowana w kilku wersjach językowych. Portal powstał z myślą o podmiotach uczestniczących w systemie handlu emisjami CO2, które chcą uniknąć wysokich kosztów przystąpienia na giełdę i opłat transakcyjnych, w obrocie uprawnieniami preferują zawieranie umów bilateralnych, nie chcą płacić wysokich prowizji pośrednikom oraz sami chcą decydować o cenie i warunkach podpisania umowy, a także z kim i kiedy dokonać transferu. Ogłoszenia zamieszczane są w formie anonimowej i dopiero przy próbie kontaktu dany użytkownik może zdecydować o ujawnieniu swoich danych. Dzięki temu portalowi użytkownicy mogą ustalić między sobą cenę za uprawnienia inną niż na giełdzie i podpisać kontrakt na indywidualnych warunkach, które zadowolą obie strony.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj