Już od przyszłego poniedziałku (16 stycznia), aż do 13 lutego br., można będzie zgłaszać projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku na ten cel miasto Wrocław przeznaczy aż 31 milionów złotych.

– Budżet na projekty będzie większy niż w poprzednich latach – mówi Sebastian Wolszczak zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej. – Dodatkowy milion pojawi się w puli projektów osiedlowych, na które miasto przeznaczy 10 milionów złotych, a na ponadosiedlowe – 21 milionów. Liderzy projektów osiedlowych maksymalnie będą mieli do wydania na zgłoszone przedsięwzięcie 1 milion złotych, a ponadosiedlowych – 3 miliony zł – dodaje S. Wolszczak.

Kim są liderzy WBO?

Jak zapisano w regulaminie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, liderem jest osoba zgłaszającą i prowadzącą projekt w ramach WBO. Może nim zostać każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Jeden lider może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby to zrobić, nie trzeba być zameldowanym. To lider określa wartość projektu, a także to czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy.

Jak zgłaszać projekty?

Projekt do WBO będzie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.wroclaw.pl/wbo, lub w formie papierowej. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej dwóch popierających go mieszkańców (może być wśród nich podpis lidera). Zgłoszone projekty podlegać będą ocenie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie WBO.

I jedynie pozytywnie zweryfikowane propozycje liderów zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców (kryteria są opublikowane na stronie). Liderzy natomiast będą mogli skonsultować swoje pomysły i wprowadzić niezbędne poprawki także w trakcie oceny.

Głosowanie na przełomie września i października

W 2023 roku, głosowanie na projekty zgłoszone do WBO, odbędzie się w dniach: 23 września – 10 października.

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa.  Zameldowanie na obszarze miasta nie jest wymagane. Swój głos mieszkaniec będzie mógł oddać na jeden wybrany projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy, elektronicznie za pośrednictwem: www.wroclaw.pl/wbo lub papierowo w wyznaczonych punktach.

Szkolenie dla liderów WBO

Natomiast w środę, 25 stycznia 2023 r., o godz. 17.30, w Strefie Partycypacji Odlot przy ul. Piłsudskiego 34 rozpocznie się spotkanie Szkoły Liderów WBO.

Jego organizatorzy przedstawią zainteresowanym osobom najważniejsze tegoroczne zasady WBO. Wyjaśnią też, co się zmieniło i z jakimi wyzwaniami mogą spotkać się liderzy projektów.

Budżet partycypacyjny, FO i Mikrogranty

Dodajmy, że WBO to nie jedyny program w którym mieszkańcy i mieszkanki tego miasta mogą decydować o tym jak wydatkowany jest budżet Wrocławia. W ramach budżetu parycypacyjnego mieszkańcy decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych. Obok WBO funkcjonują jeszcze Fundusz Osiedlowy i Mikrogranty.

 

Czytaj więcej

Skomentuj