W Koszalinie podpisano dwie, opiewające łącznie na 39,1 mln zł, umowy na unijne dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Beneficjentami są: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz gmina Gryfino.

Pierwszy z beneficjentów realizuje zadanie pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi." Inwestycja jest warta 82,9 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wynosi 32,3 mln zł. Projekt obejmuje cztery gminy: Drawsko Pomorskie, Łobez, Resko i Złocieniec. W jego ramach do 30 listopada 2015 r. zbudowane zostanie 41,4 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 20,4 km sieci wodociągowej i 2,9 sieci kanalizacji deszczowej, przebudowana oczyszczalnia ścieków w Drawsku Pomorskim oraz 2,8 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w Złocieńcu. Inwestycja już trwa, bo Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) rozpoczął ją jeszcze przed uzyskaniem unijnego dofinansowania.

Projekt Gryfina polegający na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej będzie dopiero realizowany. Jego całkowita wartość to 14,7 mln zł. Unijne dofinansowanie wynosi 6,8 mln zł. W ramach inwestycji do 31 lipca 2013 r. w miejscowościach Gryfino, Pniewo i Żórawki zbudowane zostanie 13,3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i zmodernizowane 237 m istniejącej sieci. Końcowym efektem projektu ma być m.in. podłączenie do sieci kanalizacyjnej 861 nowych klientów, redukcja zanieczyszczeń przedostających się do gleb, wód gruntowych i powierzchniowych i poprawy jakości wody pitnej w ujęciu wód podziemnych Tywa.

Eko lokator Toruń

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj