Mogilniki w województwie zachodniopomorskim zostały zlikwidowane. Łacznie usunięto 20 zbiorników z toksycznymi substancjami.

Na ten cel Województwo Zachodniopomorskie uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie. Prace mające na celu usunięcie mogilników przeprowadzone były w latach 2010 – 2011 przez firmy SEGI – AT Sp. z o.o., SAVA GmbH & Co. KG, Hydrogeotechnika Sp. z o.o. Łączny koszt usunięcia wszystkich obiektów wyniósł  11 332 54,02 zł.

W ramach umowy zrealizowane zostały następujące zadania: likwidacja odpadów przeterminowanych środków ochrony roślin, skażonego gruzu oraz gruntu z bezpośredniego sąsiedztwa komór. Transport odpadów pestycydowych, przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w spalarni, transport skażonego gruntu i gruzu na składowisko odpadów niebezpiecznych, uzupełnienie wykopów czystym gruntem, niwelacja terenu. Zaprojektowanie i wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych, opracowanie raportu końcowego obejmującego sprawozdanie z wymaganych prac oraz sporządzenie projektu uzupełnienia rekultywacji.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– To duży krok na drodze do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego naszego województwa. Mamy aspiracje jako Województwo Zachodniopomorskie, by być najbardziej ekologicznym regionem w Polsce. Głęboko wierzę, że o ile jeszcze nim  nie jesteśmy, to za kilka lat będziemy. Zakończenie programu usuwania mogilników to potężny krok w kierunku realizacji tej wizji. Nie dalibyśmy rady go wykonać bez współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wyłożyły nie małe pieniądze, byśmy mogli to zadanie zrealizować – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Olgierd Geblewicz.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj