Rusza konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym, dotyczący rewitalizacji miast, na który czekało wiele samorządów z Warmii i Mazur.

Miasto to żywy organizm, podlegający stałym przemianom, niektóre obszary tracą swoje funkcje, na przykład tereny czy budynki użytkowane kiedyś przez wojsko czy upadłe zakłady przemysłowe – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Charakterystyczną cechą miast województwa warmińsko-mazurskiego jest znaczny udział zasobów mieszkaniowych w najstarszych grupach wieku, które wymagają modernizacji i wprowadzenia współczesnych funkcji. Cel działania 4.2 w regionalnym programie to właśnie wzmocnienie miast  o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania. Na ten konkurs przeznaczyliśmy blisko 90 mln zł. Nabór projektów zaczynamy 31 lipca, termin kończy się 11 września. Główne kryteria wyboru to potencjał turystyczny i gospodarczy miast. Szacujemy, że z programu będzie mogło skorzystać około 30 miast z całego województwa.

Istotą tych działań jest niwelowanie barier rozwojowych wynikających z problemów społecznych pojawiających się w dzielnicach mieszkalnych o wysokiej gęstości zaludnienia i związanych z nimi patologiami  (np. wśród młodzieży). Priorytetem pozostaje także rewaloryzacja zabudowy podlegającej niejednokrotnie ochronie konserwatorskiej oraz właściwe zagospodarowanie terenów – ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia, terenów zielonych. Obszar działań objętych wsparciem programowym odnosi się także do zagospodarowania i wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych i społecznych terenów powojskowych i poprzemysłowych zwiększających atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną tych terenów.

 Źródło: Biuro Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj