1 / 8

Już po raz szósty firma Abrys zaprosiła na spotkanie poświęcone metodom zagospodarowania osadów ściekowych. Pierwszy dzień konferencji, odbywającej się w Iławie, pokazuje, że jest to nadal kwestia wymagająca dyskusji i uregulowania. Na sali obrad pojawiło się blisko 100 uczestników.

Zasiadająca w Radzie Programowej konferencji, prof. Zofia Sadecka (Uniwersytet Zielonogórski), zapraszając do udziału w spotkaniu podkreśliła, iż wybór procesów przeróbki osadów ściekowych, a szczególnie sposób ich ostatecznego zagospodarowania (wykorzystania) jest nadal powszechnie występującym problemem w wielu oczyszczalniach ścieków. – W Polsce coraz większym zainteresowaniem cieszą się indywidualne systemy oczyszczania ścieków, które potocznie nazywane są przydomowymi oczyszczalniami ścieków (POŚ). Rozwiązania te dotyczą terenów niezurbanizowanych, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie jest uzasadniona ze względów technicznych bądź ekonomicznych. Na tych terenach, niezależnie od wprowadzonego systemu oczyszczania ścieków, metody przeróbki i zagospodarowania osadów muszą być odpowiednio przewidziane, zaprojektowane i wdrożone, ponieważ podlegają aktom prawnym dotyczącym osadów ściekowych – dodała.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki osadowej w Polsce. Prof. Małgorzata Kacprzak z Politechniki Częstochowskiej, zaprezentowała możliwości zagospodarowania osadów ściekowych w świetle „Ekspertyzy, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020”. Prelegentka podkreśliła, że data graniczna możliwości składowania osadów na składowiskach, czyli 1 stycznia 2016 r., może ulec zmianie – W Ministerstwie mówi się o ewentualnym przesunięciu tej daty. – Zwróciła także uwagę na technologie odzysku fosforu z osadów, które są coraz popularniejsze w krajach europy zachodniej. – W naszym kraju niestety nie wykorzystujemy takich technologii, a powinien zostać przeprowadzony szereg analiz, w jaki sposób wdrożyć te rozwiązania w Polsce. W kraju brakuje także rzeczywistej oceny potencjału osadów ściekowych (przede wszystkim analiz ekonomicznych rynku), a osady ściekowe wciąż stanowią odpad, który musi szybko zostać przede wszystkim unieszkodliwiony. Problemem jest także wciąż zmieniające się prawo będące przeszkodą w ustabilizowaniu rynku. Nie sprzyja to niestety wprowadzeniu omawianej strategii – podsumowała prof. M. Kacprzak.

Dalsze obrady będą dotyczyły zagadnień związanych ze zmieniającymi się aktami prawnymi, a także tlenowymi i beztlenowymi oraz termicznymi metodami przeróbki osadów ściekowych, również w aspekcie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się również jak będzie przebiegało finansowanie inwestycji wod-kan w ramach nowej perspektywy 2015-2020. W zakresie gospodarki osadami z terenów niezurbanizowanych zostaną przedstawione możliwości zagospodarowania tych osadów jak również osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwieńczeniem dwudniowej konferencji (1-2 czerwca 2015 r.) będzie wyjazd techniczny do oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziarny k. Iławy. Obiekt należący do Iławskich Wodociągów w latach 20012-2013 przeszedł trzy etapy modernizacji, po czym stał się w 100% samowystarczalny pod kątem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Ponadto organizatorzy zaplanowali zwiedzanie demonstracyjnej instalacji termicznej utylizacji osadów ściekowych metodą pirolizy, mieszczącej się w Jasionnie.

Czytaj więcej

Skomentuj