Od grudnia 2011 r. w UE będzie obowiązywał zakaz stosowania kadmu we wszystkich rodzajach biżuterii, z wyjątkiem antyków. Zakazem objęte jest również stosowanie kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych i w pałeczkach do lutowania, które są stosowane do łączenia niepodobnych materiałów.

– Zakaz stosowania kadmu w biżuterii będzie chronić konsumentów, szczególnie dzieci. Jest on także korzystny dla środowiska, bo wolne od kadmu tworzywa sztuczne będą w mniejszym stopniu je zanieczyszczać. Przepisy te zachęcają do recyklingu odpadów polichlorku winylu (PCW), co stanowi istotny postęp w wysiłkach na rzecz oszczędzania zasobów – mówi Janez Potočnik, europejski komisarz ds. środowiska

Nowe przepisy zakazują stosowania kadmu we wszystkich tworzywach sztucznych, a jednocześnie zachęcają do odzyskiwania odpadów PCW dla celów licznych zastosowań w budownictwie. PCW jest cennym materiałem, który można odzyskiwać wiele razy: nowe przepisy zezwalają na ponowne wykorzystywanie odzyskanego, zawierającego niewielki odsetek kadmu PCW w ograniczonej liczbie wyrobów budowlanych, bez zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. Aby nabywcy byli w pełni poinformowani, wyroby budowlane wykonane z odzyskanego PCW będą wprowadzane do obrotu opatrzone specjalnym logo.

Kadm jest substancją rakotwórczą i jest toksyczny w środowisku wodnym. W 1988 r. Rada przyjęła rezolucję w sprawie programu działań na rzecz zwalczenia zanieczyszczania środowiska kadmem. W przeszłości był on stosowany jako barwnik lub stabilizator w niektórych wyrobach z tworzyw sztucznych. Jego stosowanie w wielu wyrobach z tworzyw sztucznych zostało zabronione poczynając od 1992 r., ale dotychczas, z braku dostępnych na rynku alternatyw, było dozwolone w niektórych rodzajach twardego PCW. Ponieważ w tej chwili alternatywy są już dostępne, europejski sektor PCW postanowił wycofać kadm z wszystkich rodzajów PCW w ramach programu o nazwie „Vinyl 2010”. Stosowanie kadmu w akumulatorach i sprzęcie elektronicznym ograniczono już w 2004 r. Nowy zakaz zostanie wymieniony w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (rozporządzenia nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj