W trosce o środowisko i w celu ograniczenia hałasu w mieście – tak argumentuje decyzję o wprowadzeniu zakazu używania dmuchaw w Warszawie, jej prezydent – Rafał Trzaskowski.

Stosowanie dmuchaw w mieście od dawna było krytykowane – zarówno ze względu na generowany przez nie hałas, jak i na przyczynianie się do zanieczyszczania środowiska.

Stąd też prezydent Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie w sprawie zakazu stosowania dmuchaw do sprzątania liści na terenach Warszawy.

Zapisy zarządzenia wykluczają z przetargów na sprzątanie miejskich nieruchomości podmioty stosujące dmuchawy. Dodatkowo, w umowach mają znaleźć się klauzule o naliczaniu kary w wysokości 4 tys. zł za ich stosowanie.

Przepisy dotyczą jedynie terenów miejskich. Nie ogranicza się więc ich użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i prywatnych właścicieli, którzy wciąż mogą z nich korzystać.

– Ważny dzień dla ochrony środowiska w Warszawie. (…) Oczywiście przepisy dotyczą jedynie terenów miejskich, ale to krok w dobrym kierunku – skomentowało stowarzyszenie “Dla Pragi”.

Zielone przystanki pojawią się w kolejnym mieście

Czytaj więcej

Skomentuj