Po odwołaniu ze stanowiska prezesa Krzysztofa Krauzego we wrześniu tego roku i wyborze jego tymczasowego zastępcy, Rada Nadzorcza ZZO w Poznaniu zadecydowała kto będzie teraz kierował Zakładem.

Prezesem Zarządu wybrany został Stanisław Kęska. Jego najbliższym współpracownikiem, Członkiem Zarządu (którego funkcję do września pełnił odwołany razem z Krzysztofem Krauze Edward Deger), będzie Robert Madziński. Informacje te można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Przypominamy, że we wrześniu tego roku ze stanowiska prezesa odwołany został Krzysztof Krauze. Decyzja ta została podjęta przez Radę Nadzorczą ZZO ze względu na negatywną ocenę dotychczasowych działań Zarządu, w tym m.in. tych dotyczących uzyskiwania zezwolenia na eksploatację kwatery S1 na składowisku odpadów oraz prowadzenia inwestycji budowy biokompostowni.

Czytaj także >>> Krzysztof Krauze odwołany ze stanowiska Prezesa ZZO w Poznaniu

Głównym powodem decyzji Rady Nadzorczej był brak należytego dochowania przez Zarząd wszelkich formalności związanych z wspomnianymi inwestycjami, co spowodowało opóźnienia w realizacji kluczowych zadań związanych z gospodarką odpadami w Poznaniu i okolicach.

Po odejściu Krzysztofa Krauzego i Edwarda Degera rolę Prezesa Zarządu pełnił tymczasowo Wojciech Czyżewski. Nowy, dwuosobowy zarząd został powołany bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, ze względu na „ważny interes Spółki i Miasta Poznania”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

Skomentuj