Negocjacje w sprawie sprzedaży TAURON Ciepło zostały zakończone. PGNiG odstąpił od prowadzonych od czerwca 2020 r. rozmów na ten temat.

– Otrzymaliśmy informację, że PGNiG postanowił odstąpić od negocjacji, co przekłada się na formalne zakończenie tego procesu. Nie możemy sobie pozwolić na wydłużanie okresu niepewności i braku stabilności w tym obszarze. Nasza spółka ciepłownicza potrzebuje energicznych działań i podejmowania strategicznych decyzji na dynamicznie zmieniającym się rynku. Dla segmentu ciepłowniczego będziemy poszukiwać optymalnego modelu funkcjonowania z uwzględnieniem istotnych zmian makroekonomicznych i regulacyjnych – tłumaczy Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska Energia.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma duży wpływ na ograniczenie smogu w regionie. W 2020 r. TAURON Ciepło zrealizował inwestycje umożliwiające przyłączenie nowych odbiorców wykorzystujących łącznie ok. 30 megawatów mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu np. 10 tys. mieszkań.

TAURON Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych, wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi 1170 MW.

Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi ok. 1 tys. km. Poprzez prawie 4 tys. węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4 tys.  klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9 tys. budynków w aglomeracji.

Czytaj więcej

Skomentuj