Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (gmina Jarocin). Dziś nastąpi uroczyste przekazanie do użytku inwestycji, której wartość opiewa na 4,7 mln zł.

Sieć kanalizacyjna w Zakrzewie ma ponad 8 tys. metrów (5 tys. metrów ma kanalizacja grawitacyjna, a 3 tys. tłoczna), ponad 150 przyłączy, trzy przepompownie ścieków oraz trzy przydomowe pompownie ścieków. Do jej budowy wykorzystano bezpieczne dla zdrowia rury kamionkowe i PCV. Kanalizacja została wybudowana przez wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KANBUD"  z Cielczy. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom, jakie inwestorowi, czyli Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kosztach budowy, które w całości wyniosły 4,7 mln zł, partycypowała także Gmina Jarocin oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj