Dzięki kampanii edukacyjnej “Stop smog” Polacy powinni zrozumieć, że poprawa jakości powietrza zależy od nich samych. O tego typu problemach mówiono na śniadaniu prasowym zorganizowanym 24 października br. w Bazarze Kocha w Warszawie w ramach trwającej kampanii.

Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz PGNiG Termika, by promować projekty badawczo-rozwojowe obu tych instytucji, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Instytucje publiczne reprezentowali Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB, Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Artur Michalski, z-ca prezesa NFOŚiGW, Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika oraz Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Temat smogu – widoczny w polskich miastach zwłaszcza zimą, w bezwietrzne dni – jest w zgodnej opinii wszystkich tych osób jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed instytucjami ochrony środowiska w Polsce. Przedstawiciele strony rządowej podkreślali, że Polska wcale nie wypada najgorzej na tle innych krajów UE (przypominając, że postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przeciwko aż 16 krajom członkowskim). Ale mimo tego, że stan powietrza sukcesywnie się polepsza, to nadal jest to temat bardzo istotny dla instytucji państwowych.

Dyrektor IOŚ-PIB Krystian Szczepański wskazywał, że mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, ale na pewno jakość powietrza w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Zwłaszcza dzięki inwestycjom proekologicznym w przemyśle. Podkreślał, że w Polsce największym problemem jest niska emisja pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu.

Stąd pomysł na kampanię “Stop smog”. Jej głównym założeniem jest uświadomienie Polakom, że temat ochrony powietrza dotyka każdego z nich. Jak zakładają jej twórcy z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz PGNiG Termika, głównym przekazem projektu jest ukazanie piękna polskiego środowiska i jego naturalnej symbiozy z ludźmi i cywilizacją oraz uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym dbaniem o tę symbiozę na przykład poprzez spalanie surowców wtórnych i odpadów w przydomowych paleniskach.

Strona rządowa na spotkaniu podkreślała, że stan ekologicznej świadomości Polaków jest niski. Wskazywano na korelację pomiędzy stanem środowiska a poziomem zdrowia – jest to kolejny postulat edukacyjny kampanii “Stop smog”. Należy uświadomić społeczeństwu, że paląc w przydomowych paleniskach np. plastikiem, szkodzimy nie tylko środowisku, ale też sobie – podkreślano podczas konferencji. Obie instytucje są przekonane, że podobnie jak inne kampanie informacyjne w zakresie ochrony środowiska, ta także odniesie sukces.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. I dobrze, Smog to juz dluzszy problem w Polsce, wierze ze ludzie z Srodowiska dadza rade zwalczyc ten Smog, brawo ze sie podejmuja takiemu wyzwaniu, bo to bardzo z komplikowany problem, nie tylko w Polsce.

Skomentuj