Według naukowców z Berkeley Earth zanieczyszczenie powietrza w Chinach zabijają średnio 4 tys. osób dziennie.

Przyczyną tak wysokiego wskaźnika umieralności jest pył zawieszony PM 2,5, który jest główną przyczyną chorób układu oddechowego w tym astmy, raka oraz ataków serca. Według naukowców większość zanieczyszczeń pochodzi ze spalania węgla. Stan ten może zmienić jedynie przejście na energię jądrową i większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Naukowcy z Berkeley Earth badali jakość powietrza co godzinę przez cztery miesiące od 5 kwietnia do 5 sierpnia 2014 r. Dodatkowo korzystano z danych przekazanych przez portale PM25.in i AQICN.org. PM25.in przekazuje dane z 945 stacji z sieci krajowej, podczas gdy AQICN.org dane dotyczące jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Wykorzystano technikę mapowania stężeń i źródeł zanieczyszczeń powietrza na podstawie danych ze stacji monitorujących.

W 2012 r. Chiny przyjęły program badań jakości powietrza atmosferycznego i rozmieściły w 190 miejscowościach aż 945 zautomatyzowanych stacji pomiarowych. Dostarczają one cogodzinny raport za pośrednictwem Internetu, a skupiają się na sześciu zanieczyszczeń: pyle <2.5 mikronów (PM 2,5), cząstkach stałych <10 mikrometrów (PM 10), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), ozonie (O3) i tlenku węgla (CO). Rządy prowincjonalne także monitorują jakości powietrza w 600 dodatkowych miejscach, które nie są jeszcze zintegrowane z systemem krajowym.

Nadzieja w OZE

Źródłami emitowania cząstek stałych są przede wszystkim elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, spaliny samochodów osobowych, a także spalanie paliw kopalnych stosowanych w domach i fabrykach do ogrzewania. Raport pokazuje miejsca najbardziej zanieczyszczone, ale naukowcy zwracają uwagę, że pył PM 2,5 dryfuje na znaczną odległość. W samym Pekinie poziom pyłu jest na poziomie umiarkowanym, ale nad miasto napływają zanieczyszczenia z fabryk oddalonych nawet o 300 km. Z raportu wynika także, że największe zanieczyszczenie występuje na wschodzie kraju, ale znaczące poziomy utrzymują się w północnej i centralnej części i nie ograniczają się tylko do dużych miast. Szczególnie intensywnie występują na obszarze, który rozciąga się na północ od Szanghaju od Pekinu.

Badania dowodzą, że zimą i wczesną wiosenną w Chinach odnotowano nieco wyższe stężenia PM z powodu zwiększonego wykorzystania paliw kopalnych. Powietrze jest zazwyczaj najczystsze od późnego lata do wczesnej jesieni. Pekin ma stosunkowo niski poziom emisji z wyjątkiem NO2. Niskie strumienie SO2 mogą występować w miastach, które w mniejszym stopniu spalają węgiel lub lepiej kontrolują strumień zanieczyszczeń na wylocie z komina.

W 2014 r. po raz pierwszy zużycie węgla zaczęło się zmniejszać dzięki szybkiemu wdrożeniu OZE.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj