Amerykańscy ekolodzy związani z Instytutem Blacksmith zaprezentowali mapę najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Wynika z niej, że połowa tych miejsc znajduje się na terenie byłego ZSRR. Na pierwszym miejscu, mimo upływu 20 lat od katastrofy, wciąż znajduje się Czarnobyl. W czołówce znalazł się też Dzierżyńsk, gdzie 300 tys. ludzi ciągle odczuwa skutki chemicznych zanieczyszczeń powstałych podczas zimnej wojny, Norilsk, gdzie powietrze skażone jest metalami ciężkimi pochodzącymi z jednego z największych na świecie kompleksów hutniczych, oraz miasto kopalniane, Rudnaja Przystań, gdzie testy krwi u dzieci wykazują 8-20-krotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu ołowiu. Inne miejsca na tej mapie to: Linfen w Chinach, Haina w Republice Dominikańskiej, Ranipet w Indiach, La Oroya w Peru i Kabwe w Zambii. Jako kryterium przy tworzeniu mapy posłużono się rodzajem skażenia środowiska. Za największego winowajcę uznano metale ciężkie, takie jak ołów, chrom i rtęć oraz chemiczne związki organiczne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj