W bieżącym tygodniu w ponad dwudziestu płockich aptekach pojawią się pojemniki na przeterminowane leki.

Jest to pilotażowa akcja Urzędu Miasta Płocka i Związku Gmin Regionu Płockiego. Przeterminowane medykamenty to odpady niebezpieczne, które nie powinny trafiać do zwykłego pojemnika na śmieci. Leki muszą być unieszkodliwiane inaczej niż zwykłe odpady komunalne, więc najczęściej są spalane w specjalnych piecach, dzięki czemu udaje się uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie zostawiać leki w wytypowanych aptekach. Koszty odbioru, transportu i unieszkodliwienia ponosi Urząd Miasta. W tym roku przewidziało na ten cel 6 tys. zł.

źródło: ump.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj